1a Marxa cap a la Independència

21 i 22 de juliol del 2012
Ulldeter >> Roda de Ter
INS
CRIP
CI
ONS
MARXA
FEDERAT: 25€
NO FEDERAT: 30€
AUTOCAR
RODA DE TER - VALL TER: 10€
DINAR POPULAR A RODA DE TER
SENSE DINAR
ADULTS: 13€
INFANTS ENTRE 5 I 9 ANYS: 8€
TOTAL

 
NOM:
COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:
DNI:
POBLACIÓ:
CORREU ELECTRÒNIC:
TELÈFON DE CONTACTE
L'import s'ha de pagar mitjançant una transferència bancària al número de compte
0081-0056-95-0001781979. Concepte: la marxa / (nom inscrit).
Transferència bancària abans del diumenge 15 de juliol de 2012.
Les seves dades s'incorporaran a un fitxer, titularitat de l'associació sense ànim de lucre "ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA", amb domicili al C/ Rocafort, nº 242 bis, interior, edifici "Ciemen", CP 08029, de Barcelona, per tal de poder realitzar totes les gestions necessàries per a la seva inscripció i participació a la marxa així com per tramitar la seva assegurança d'accidents durant l'esdeveniment. L'informem del seu dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (Llei Orgànica 15/1999).